Disclaimer

Disclaimer

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) draagt zorg voor de inhoud van deze website en gaat zorgvuldig met de informatie op deze website om.

Disclaimer

Het is niet toegestaan deze site te framen. LVNL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden met dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Aansprakelijkheid
LVNL heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. 

LVNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onvolledigheid en onjuistheid van de gegeven informatie op deze site dan wel op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze site. Verder aanvaardt LVNL geen enkele aansprakelijkheid jegens degene die inlogt  of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien. 

Voorwaarden voor het maken van foto's en/of filmopnames
Er worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Om dit op een prettige en veilige manier te laten verlopen hebben we voorwaarden opgesteld. Klik hier voor een overzicht van deze voorwaarden.