Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en Inclusie

Al bijna honderd jaar zorgt LVNL voor veilige verkeerstromen in de lucht. Veiligheid zit dus in het DNA van LVNL. Diezelfde veiligheid creëren wij ook op de werkvloer.

Onze visie op diversiteit en inclusie

Wij geloven dat je in een veilige werkomgeving 100 procent jezelf kan zijn, en dat onze verschillen ons juist versterken. Bij LVNL kan iedereen zichzelf zijn, ongeacht herkomst, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking of geloof.

LVNL is een organisatie die probeert zo goed mogelijk gebruik te maken van de diverse talenten van haar medewerkers. Dit past binnen de kernwaarden waarin wij werken: samen, open, verantwoordelijk en resultaatgericht. 

Diversiteit en inclusie bij LVNL

Waarom is diversiteit en inclusie belangrijk voor ons?

Het succes van Luchtverkeersleiding Nederland is afhankelijk van de inzet en deskundigheid van onze medewerkers. We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en omarmen mensen met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen, om gezamenlijk een krachtig team te kunnen vormen.

'Verschil verrijkt, de kracht achter LVNL ben jij'

'Verschil verrijkt, de kracht achter LVNL ben jij'

Verschil verrijkt, collega's vertellen over wat hun kracht of kwaliteit is.

LVNL winnaar Diamant award voor diversiteit

Luchtverkeersleiding Nederland won in 2021 een Diamant Award van Talent naar de Top, voor het aantal vrouwen op een managementpositie in de top van de organisatie. In 2016 had LVNL nog geen enkele vrouw in het topmanagement, nu zijn er vier vrouwen in het negenkoppige team.

Ook ziet de stichting Talent naar de Top dat LVNL: “werk maakt van diversiteit, met een gestructureerde aanpak en doelstellingen die ieder jaar aangescherpt worden”. 

LVNL winnaar Diamant award voor diversiteit

Women on track

Women on track brengt vrouwen (en mannen) met elkaar in contact, ondersteunt de professionele ontwikkeling en verhoogt en benut de 'female touch' binnen LVNL. 

Women on track is het netwerk van en voor vrouwen van LVNL. Gestart vanuit de wens om LVNL diverser en daarmee (kleur)rijker te maken. Een evenwichtiger man-vrouwverhouding binnen LVNL is een eerste stap, zeker geen einddoel. Diversiteit kent meer kleuren en smaken: religie, ras, gender, fysieke en mentale diversiteit. Hoewel de naam anders doet vermoeden, staat Women on track open voor alle kleuren en smaken.

Women on track