Operational Risk Management

Operational Risk Management

In de luchtvaart draait alles om veiligheid. Bij Operational Risk Management (ORM) brengen we de risico’s in kaart die zich mogelijk in de toekomst gaan voordoen. ORM schat die risico’s zo goed mogelijk in en maakt ze concreet en begrijpelijk, zodat de betrokken afdelingen daarop vooruitlopend actie kunnen ondernemen.

Functies bij Operational Risk Management

Op deze afdeling werken risicospecialisten op het gebied van veiligheid, kwaliteit, compliance en security. Zij zijn betrokken bij het maken van beleidsstukken en geven advies over gebieden waarin risico’s een rol spelen. Dan kan het gaan over projecten, het doornemen van crisisscenario’s, het maken van calamiteitenplannen en fysieke-, personele- en cybersecurity.

Operational Risk Management

Alle functies bij Operational Risk Management

Van safety experts en risico managers tot auditors, juristen, securityspecialisten en cybersecurity-experts: op deze afdeling werken allerlei soorten collega’s samen aan veiligheid, kwaliteit, compliance en security. Ben jij die safety expert, cyberspecialist of risk engineer die we zoeken? Lees snel verder!